SEMINAR O KOMUNALNOM OTPADU: JASTREBARSKO 27. i 28. 10.2022.

SEMINAR: KOMUNALNI OTPAD – NOVOSTI  I ZAKONSKA REGULATIVA ! 27. i 28. 10. 2022. – JASTREBARSKO   Pozivamo Vas na seminar KOMUNALNI OTPAD – NOVOSTI I ZAKONSKA REGULATIVA! Iza nas je vrijeme donošenja novih Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i cjenika za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada. Svakim danom svjedočimo drastičnom poskupljenju roba i usluga, što za posljedicu…

Radionice za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo: Zagreb i Makarska (20. i 21. listopada)

Započinjemo s novim ciklusom radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare.   S obzirom na vaše upite na radionicama smo, između ostalog, problematiku prilagodili Vašem području djelovanja:   – MAKARSKA (postupanje komunalnog redara na pomorskom dobru, ilegalno kampiranje, nadzor na plažama)   – ZAGREB / MAKARSKA (sprječavanje nedozvoljenih radnji na poljoprivrednom zemljištu (sprječavanje gradnje, uporaba poljoprivrednog zemljišta za…

RADIONICA ZA KOMUNALNE, PROMETNE I POLJOPRIVREDNE REDARE – izrada akata – RIJEKA, 19.9.2022.

Započinjemo sa novim ciklusom radionica za komunalne/prometne/poljoprivredne redare. S obzirom na Vaše upite na radionicama ćemo, između ostalog, obraditi i sljedeće teme: – postupanje komunalnog redara na pomorskom dobru, – ilegalno kampiranje, – nadzor na plažama, – sprječavanje nedozvoljenih radnji na poljoprivrednom zemljištu (sprječavanje gradnje, uporaba poljoprivrednog zemljišta za parkiralište i sl.), – neprimjereno ponašanje…

RADIONICE ZA KOMUNALNE, PROMETNE I POLJOPRIVREDNE REDARE – izrada akata, ZAGREB I RIJEKA (lipanj)

Cijenjeni,   pozivamo Vas na radionicu kojoj je cilj dodatno educirati komunalne, poljoprivredne i prometne redare kako bi njihov rad bio učinkovitiji i kako bi se spriječila neželjena ponašanja na određenom području. POSTOJI NAČIN KAKO SPRIJEČITI BESPRAVNU GRADNJU NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU !   POLAZNICI ĆE NA RADIONICI IMATI PRILIKU UZ POMOĆ PREDAVAČA IZRAĐIVATI AKTE OD…

RADIONICA ZA KOMUNALNE, PROMETNE I POLJOPRIVREDNE REDARE – izrada akata 29. 4. 2022. – BAŠKA VODA

Pozivamo Vas na radionicu kojoj je cilj dodatno educirati komunalne, poljoprivredne i prometne redare kako bi njihov rad bio učinkovitiji i kako bi se spriječila neželjena ponašanja na određenom području. POSTOJI NAČIN KAKO SPRIJEČITI BESPRAVNU GRADNJU NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ! POLAZNICI ĆE NA RADIONICI IMATI PRILIKU UZ POMOĆ PREDAVAČA IZRAĐIVATI AKTE OD ZAPOČINJANJA DO ZAVRŠETKA…

RADIONICA ZA KOMUNALNE, PROMETNE I POLJOPRIVREDNE REDARE – Zagreb, 3. 3. 2022.

Cijenjeni, pozivamo Vas na radionicu kojoj je cilj dodatno educirati komunalne, poljoprivredne i prometne redare kako bi njihov rad bio učinkovitiji i kako bi se spriječila neželjena ponašanja na određenom području. POSTOJI NAČIN KAKO SPRIJEČITI BESPRAVNU GRADNJU NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ! POLAZNICI ĆE NA RADIONICI IMATI PRILIKU UZ POMOĆ PREDAVAČA IZRAĐIVATI AKTE OD ZAPOČINJANJA DO…

RADIONICA ZA KOMUNALNE, PROMETNE I POLJOPRIVREDNE REDARE – izrada akata 12. 10. 2021. (utorak) – BAŠKA VODA

Cijenjeni, pozivamo Vas na radionicu kojoj je cilj dodatno educirati komunalne / poljoprivredne / prometne redare kako bi njihov rad bio učinkovitiji i kako bi se spriječila neželjena ponašanja na određenom području. POSTOJI NAČIN KAKO SPRIJEČITI BESPRAVNU GRADNJU NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU!!! PRISUSTVOVANJEM NA RADIONICI NAUČITI ĆETE KOJIM AKTIMA JLS I KOMUNALNI (POLJOPRIVREDNI) REDARI MOGU SPRIJEČITI…