IZRADA AKATA – ZAKON O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA

Poštovani, temeljem našeg dugogodišnjeg iskustva i zajedno s našim stručnim suradnicima nudimo Vam pomoć i izradu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru. U Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama iz srpnja 2023. godine, koji je stupio na snagu 29. 07. 2023., navedeno je da su JLS na čijem se području nalazi pomorsko dobro dužne u roku…