SEMINAR:
KOMUNALNI OTPAD – PRILIKE I IZAZOVI

9. i 10. 11. 2023. – PULA

 

Ovaj seminar namijenjen je direktorima komunalnih tvrtki, pročelnicima, gradonačelnicima/ načelnicima kao i pročelnicima županijskih ureda za komunalni sustav  koji su svakodnevno izloženi pritisku i upitima građana vezano za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada.

U tijeku je izrada Planova gospodarenja otpadom županija i vrlo je bitno uvrstiti postrojenja koja su potrebna/planirana u JLS/JRS kako bi se kasnije ta ista postrojenja moglo sufinancirati sredstvima EU.

S obzirom na nova saznanja i mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na seminaru  ćemo dati odgovore na pitanja kako urediti cjenik za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada vezano za kućanstva i ne kućanstva, za vrijeme turističke sezone i izvan nje, kako povećati prihod komunalnih društava kao i prijedloge za nadogradnju sustava gospodarenja otpadom sortirnicama, kompostanama, bioplinskim postrojenjima i reciklažnim dvorištima za građevni otpad.

Na seminaru će biti riječi i o postojećim postrojenjima za obradu pojedinih frakcija komunalnog otpada i izazovima s kojima se oni susreću u svakodnevnom radu.

 

Cijena kotizacije: 350 EUR-a uvećano za PDV.

Seminar će se održati 9. i 10. 11. 2023.  u prostoru Hotela Histria, Verudela 17, 52100 Pula

Popunjenu prijavnicu dostaviti na e-mail adresu: ekoadria@ekoadria.hr
Plaćanje po ponudi koju ćemo Vam dostaviti po prijavi.

 

Materijali sa seminara dostupni su na poveznici.