Poštovani,
pozivamo vas na radionicu za komunalne/prometne/poljoprivredne redare.

S obzirom na opsežnost djelokruga rada komunalnog redarstva uveli smo novost u vidu dvodnevne radionice na kojima će se prvi dan obrađivati područje djelovanja komunalnog redarstva temeljem Prekršajnog zakona (izrada akata, rješavanje primjera iz prakse), a drugi dan područje djelovanja temeljem Zakona o upravnom postupku.

S obzirom na vaše upite na radionici ćemo, između ostalog, obraditi i sljedeće teme:

– postupanje komunalnog redara vezano za Zakon o zaštiti životinja (držanje kućnih ljubimaca, domaćih životinja i dr.)
– postupanje s ruševnim objektima,
– nadzor nad poljoprivrednim zemljištem,
– neprimjereno ponašanje na javnim površinama
– postupanje temeljem akata JLS (Odluka o komunalnom redu i drugi  akti)

Pozivamo Vas da pripremite pitanja iz prakse po kojima ćemo vam pomoći izraditi potrebne akte.

POLAZNICI ĆE NA RADIONICI IMATI PRILIKU UZ POMOĆ PREDAVAČA IZRAĐIVATI AKTE OD ZAPOČINJANJA DO ZAVRŠETKA POSTUPKA (zapisnici, rješenja, rješenja o izvršenju i dr.).

Kotizacija za učesnike iznosi 300 EUR-a po osobi uvećano za PDV

Radionica će se održati: ĐAKOVO: 19. i 20. 06. 2023., na adresi: prostor Grada Đakova – detaljne upute prije početka radionice

Predavači:
Koviljka Aškić, univ.spec.oecoing – Eko.-Adria d.o.o.
Matko Lovreta, dipl.iur. – Pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske
Blagodar Španja, bacc.admin.publ. – Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva Grada Vodica

Učesnicima radionice osiguravamo sve potrebne materijale za izradu akata kao i uvjerenja o sudjelovanju na radionici.
Popunjenu prijavnicu dostaviti na e-mail adresu: ekoadria@ekoadria.hr
Plaćanje kotizacije po ponudi koju ćemo Vam dostaviti po prijavi.