Zakonska regulativa

Otpad

Kemikalije

  • Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20 )
  • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13, 122/14)
  • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 99/13, 157/13)
  • Pravilnika o metodologiji za izradu planova zaštite i spašavanja (NN 30/2014, 67/14)
  • Uredba REACH (EZ) br. 1907/2006
  • Uredba CLP (EZ) br. 1272/2008
  • Zakon o provedbi uredbe o biocidima (NN 39/2013)
  • Uredba o stavljanju raspolaganja na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (EU) br. 528/2012

Zaštita okoliša