Termini i mjesta održavanja radionica:

RIJEKA – 25. 9. 2023.
VARAŽDIN – 26. 9. 2023.
MAKARSKA – 3. 10. 2023.

Poštovani/poštovane,
pozivamo Vas na novi, jesenski ciklus naših radionica namijenjenih komunalnim, prometnim i poljoprivrednim redarima te pročelnicima JUO i pročelnicima odjela za komunalni sustav.Radionice u Rijeci i Makarskoj, za razliku od one u Varaždinu, razlikuju se po temama koje će se obrađivati, a koje su specifične za probleme u primorskim i kontinentalnim dijelovima RH.

 

Novost je da ćemo na radionicama u Rijeci i Makarskoj govoriti o novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) i obvezama JLS koje iz njega proizlaze. Na radionicama u Makarskoj i Rijeci će se obrađivati teme i način postupanja (izrada akata) po sljedećim temama:
– bespravna gradnja na pomorskom dobru i poljoprivrednom zemljištu
– kršenje komunalnog reda na pomorskom dobru,
– postupanje redara vezano za remećenje javnog reda u naseljima (buka, neprimjereno ponašanje i sl.)
– uklanjanje ruševnih objekata,
– kršenje odredbi Odluka JLS,
– odlaganje otpada na javnim površinama i dr.

 

Na radionici u Varaždinu obrađivati će se teme i način postupanja (izrada akata) po sljedećim temama:
– neprimjereno držanje životinja i kršenje odredbi pripadajuće Odluke JLS-e,
– uklanjanje ruševnih objekata,
– kršenje odredbi Odluka JLS,
– odlaganje otpada na javnim površinama,
– neodržavanje površina vidljivih s javne površine i dr.
Pozivamo Vas da pripremite pitanja iz prakse po kojima ćemo davati upute za postupanje.

Kotizacija za učesnike iznosi 300,00 EUR-a + PDV po osobi

Radionice će se održavati u vremenu od 9.00 do 15.00 sati

Predavači:
Koviljka Aškić, univ.spec.oecoing – direktorica društva Eko.-Adria d.o.o.
Matko Lovreta, dipl. iur. – Pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske
Blagodar Španja, bacc.admin.publ. – Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva Grada Vodica
U prilogu Vam dostavljamo programe i prijavnice (s naznačenom adresom lokacije održavanja) za svaku lokaciju posebno.
Odaberite termin i lokaciju te se prijavite putem prijavnice iz priloga i osigurajte svoje mjesto što prije (maksimalno 20 osoba po radionici).
Učesnicima radionice osiguravamo sve potrebne materijale za izradu akata kao i uvjerenja o sudjelovanju na radionici.
Popunjenu prijavnicu (Rijeka, Varaždin, Makarska) dostaviti na e-mail adresu: ekoadria@ekoadria.hr
Plaćanje kotizacije po ponudi koju ćemo Vam dostaviti po prijavi