Rezultati provedenog istraživanja o statusu realizacije obveza JLS-a propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je u svrhu praćenja provedbe legislative u području zaštite okoliša u RH tijekom srpnja i kolovoza 2016. prikupljala podatke putem Upitnika od jedinica lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave dostavljale su podatke o statusu realizacije obveza propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a rezultati provedenog istraživanja dostupni su na sljedećem…

Objavljen natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada od strane FZOEU

Stanari višestambenih zgrada će moći dobiti makismalan iznos od 13 milijuna kuna po projektu, ukoliko se odluče na cjelovitu energetsku obnovu svoje zgrade. Danas je objavljen javni poziv za predstavnike suvlasnika ili upravitelje zgrada, u sklopu kojeg će se zaprimati prijave do 17. siječnja, a sve s ciljem dodjele ukupno 147 milijuna kuna bespovratnih sredstava…