Započinjemo s novim ciklusom radionica za komunalne/prometne/poljoprivredne redare.

S obzirom na Vaše upite na radionicama ćemo, između ostalog, obraditi i sljedeće teme:

– postupanje komunalnog redara na pomorskom dobru,
– ilegalno kampiranje,
– nadzor na plažama,
– sprječavanje nedozvoljenih radnji na poljoprivrednom zemljištu (sprječavanje gradnje, uporaba poljoprivrednog zemljišta za parkiralište i sl.),
– neprimjereno ponašanje na javnim površinama.

Kako bismo Vam pomogli u radu na radionici ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja.

POLAZNICI ĆE NA RADIONICI IMATI PRILIKU UZ POMOĆ PREDAVAČA IZRAĐIVATI AKTE OD ZAPOČINJANJA DO ZAVRŠETKA POSTUPKA (zapisnici, rješenja, rješenja o izvršenju i dr.)

Kotizacija za učesnike iznosi 1.500,00 kn + PDV po osobi (ukupno: 248,86 EUR)

Radionica će se održati :

12. 1. 2023. u vremenu od 9.00 do 15.00 sati,
na adresi: Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci, Školjić 9, 51000 Rijeka
Predavači:
Koviljka Aškić, univ.spec.oecoing – direktorica društva Eko.-Adria d.o.o.
Matko Lovreta, dipl. iur. – Pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske
Blagodar Španja, bacc.admin.publ. – Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva Grada Vodica
Učesnicima radionice osiguravamo sve potrebne materijale za izradu akata kao i uvjerenja o sudjelovanju na radionici.
Popunjenu prijavnicu dostaviti na e-mail adresu: ekoadria@ekoadria.hr
Plaćanje kotizacije po ponudi koju ćemo Vam dostaviti po prijavi.