SEMINAR O KOMUNALNOM OTPADU: JASTREBARSKO 27. i 28. 10.2022.

SEMINAR: KOMUNALNI OTPAD – NOVOSTI  I ZAKONSKA REGULATIVA ! 27. i 28. 10. 2022. – JASTREBARSKO   Pozivamo Vas na seminar KOMUNALNI OTPAD – NOVOSTI I ZAKONSKA REGULATIVA! Iza nas je vrijeme donošenja novih Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i cjenika za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada. Svakim danom svjedočimo drastičnom poskupljenju roba i usluga, što za posljedicu…