Započinjemo s novim ciklusom radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare.

 

S obzirom na vaše upite na radionicama smo, između ostalog, problematiku prilagodili Vašem području djelovanja:

 

– MAKARSKA
(postupanje komunalnog redara na pomorskom dobru, ilegalno kampiranje, nadzor na plažama)

 

– ZAGREB / MAKARSKA
(sprječavanje nedozvoljenih radnji na poljoprivrednom zemljištu (sprječavanje gradnje, uporaba poljoprivrednog zemljišta za parkiralište, neprimjereno ponašanje na javnim površinama i dr.)

 

Kako bi Vam pomogli u radu na radionici ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja.

 

POLAZNICI ĆE NA RADIONICI IMATI PRILIKU UZ POMOĆ PREDAVAČA IZRAĐIVATI AKTE OD ZAPOČINJANJA DO ZAVRŠETKA POSTUPKA (zapisnici, rješenja, rješenja o izvršenju i dr.).

 

 

Kotizacija za učesnike iznosi 1.600,00 kn po osobi. 
(Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem članka 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost)

 

Radionice će se održati :
 Makarska:   20. 10. 2022. u vremenu od 9.00 do 15.00 sati, 
na adresi: HOTEL OSEJAVA, Šetalište dr. Fra. Jure Radića 3, 21300 Makarska

 

Zagreb:   21. 10. 2022. u vremenu od 9.00 do 15.00 sati,
na adresi: Ustanova za cjeloživotno učenje CTZ, Ul. Brešćenskog 4, 10000 Zagreb

 

Predavači:
Koviljka Aškić, univ.spec.oecoing  direktorica društva Eko.-Adria d.o.o.
Matko Lovreta, dipl.iur. – Pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske
Blagodar Španja, bacc.admin.publ. – Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva Grada Vodica

 

Učesnicima radionice osiguravamo sve potrebne materijale za izradu akata kao i uvjerenja o sudjelovanju na radionici.

 

Popunjenu prijavnicu (Zagreb , Makarska) dostaviti na e-mail adresu: ekoadria@ekoadria.hr
Plaćanje kotizacije po ponudi koju ćemo Vam dostaviti po prijavi.