Poštovani,

 

pozivamo Vas na radionicu za komunalne/prometne/poljoprivredne redare.

S obzirom na opsežnost djelokruga rada komunalnog redarstva uveli smo novost u vidu dvodnevne radionice na kojoj će se prvi dan obrađivati područje djelovanja komunalnog redarstva temeljem Prekršajnog zakona (izrada akata, rješavanje primjera iz prakse), a drugi dan područje djelovanja temeljem Zakona o upravnom postupku.

 

S obzirom na Vaše upite na radionicama ćemo, između ostalog, obraditi i sljedeće teme:

– postupanje komunalnog redara na pomorskom dobru,
– ilegalno kampiranje,
– nadzor na plažama,
– sprječavanje nedozvoljenih radnji na poljoprivrednom zemljištu (sprječavanje gradnje, uporaba poljoprivrednog zemljišta za parkiralište i sl.),
– neprimjereno ponašanje na javnim površinama.

 

Pozivamo Vas da pripremite pitanja iz prakse po kojima ćemo Vam pomoći izraditi potrebne akte.

POLAZNICI ĆE NA RADIONICI IMATI PRILIKU UZ POMOĆ PREDAVAČA IZRAĐIVATI AKTE OD ZAPOČINJANJA DO ZAVRŠETKA POSTUPKA (zapisnici, rješenja, rješenja o izvršenju i dr.).

Kotizacija za učesnike iznosi 300 EUR-a po osobi uvećano za PDV

 

Radionica će se održati :
Makarska: 18. i 19. 04. 2023.
na adresi: HOTEL OSEJAVA, Šetalište dr. Fra. Jure Radića 3, 21300 Makarska

 

Predavači:
Koviljka Aškić, univ.spec.oecoing – Eko.-Adria d.o.o.
Matko Lovreta, dipl.iur. – Pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske
Blagodar Španja, bacc.admin.publ. – Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva Grada Vodica

 

Učesnicima radionice osiguravamo sve potrebne materijale za izradu akata kao i uvjerenja o sudjelovanju na radionici.
Popunjenu prijavnicu dostaviti na e-mail adresu: ekoadria@ekoadria.hr
Plaćanje kotizacije po ponudi koju ćemo Vam dostaviti po prijavi.