Poštovani,
temeljem našeg dugogodišnjeg iskustva i zajedno s našim stručnim suradnicima nudimo Vam pomoć i izradu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru.

U Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama iz srpnja 2023. godine, koji je stupio na snagu 29. 07. 2023., navedeno je da su JLS na čijem se području nalazi pomorsko dobro dužne u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, donijeti Odluku o redu na pomorskom dobru (Članak 234.)

ROK za donošenje Odluke je 27. listopad 2023. godine !!!!!!!!

Prije usvajanja prijedloga Odluke, ista mora biti na javnoj raspravi minimalno 30 dana. 

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave (gradonačelnik/općinski načelnik) odgovara za pomorski prekršaj ako ne predloži donošenje Odluke o redu na pomorskom dobru te se može kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1.300,00 do 6.000,00 eura (članak 204. st.1. t.10.).

Na raspolaganju smo Vam za bilo kakve upite i pojašnjenja.