SEMINAR: KOMUNALNI OTPAD – PRILIKE I IZAZOVI, 9. i 10. 11. 2023.

SEMINAR: KOMUNALNI OTPAD – PRILIKE I IZAZOVI 9. i 10. 11. 2023. – PULA   Ovaj seminar namijenjen je direktorima komunalnih tvrtki, pročelnicima, gradonačelnicima/ načelnicima kao i pročelnicima županijskih ureda za komunalni sustav  koji su svakodnevno izloženi pritisku i upitima građana vezano za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada. U tijeku je izrada Planova gospodarenja otpadom županija i…