Poštovani,

s obzirom na obim posla i zahtjevnost u postupanju temeljem brojnih zakona, pravilnika i akata JLS započinjemo s održavanjem dvodnevnih radionica namijenjenih pomorskim, komunalnim, prometnim i poljoprivrednim redarima te pročelnicima JUO i pročelnicima odjela za komunalni sustav.

Ovo je prva godina kada s radom započinju pomorski redari i otvara se cijeli niz pitanja o njihovoj nadležnosti. Na radionici ćemo odgovoriti na pitanja vezana za to područje djelovanja i nadzora.

Polaznici će na radionici imati priliku uz pomoć predavača izrađivati akte od početka do završetka postupka (zapisnici, rješenja, rješenja o izvršenju i dr.).

U skladu s Vašim upitima na radionici ćemo, između ostalog, obraditi i sljedeće teme:

 • postupanje na pomorskom dobru,
 • postupanje vezano za remećenje javnog reda u naseljima (buka, neprimjereno ponašanje i sl.),
 • sprječavanje nedozvoljenih radnji na poljoprivrednom zemljištu (sprječavanje gradnje, uporaba poljoprivrednog zemljišta za parkiralište i sl.),
 • nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i odlukama JLS,
 • provedba odluka JLS o komunalnom redu vezano uz uređenje naselja i korištenje javnih zelenih površina,
 • kontrola obrade poljoprivrednog zemljišta, odnosno poduzimanje mjere radi sprečavanja njegove zakorovljenosti,
 • neprimjereno ponašanje na javnim površinama,
 • neprimjereno držanje životinja,
 • uklanjanje ruševnih objekata,
 • kršenje odredbi Odluka JLS,
 • odlaganje otpada na javnim površinama,
 • neodržavanje površina vidljivih s javne površine i dr.

Pozivamo Vas da pripremite pitanja iz prakse za koje ćemo Vam pomoći izraditi potrebne akte!

Kotizacija za učesnike iznosi 350 EUR-a po osobi uvećano za PDV
Radionica će se održati 27. i 28. 5. 2024. na lokaciji:
HOTEL KOLOVARE, Bože Peričića 14, 23000 Zadar
Predavači:

– Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva Grada Vodica, Blagodar Španja, bacc.admin.publ.
– 
Pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske, Matko Lovreta, dipl. iur. 
 Eko.-Adria d.o.o., Koviljka Aškić, univ.spec.oecoing
Prijavite i osigurajte svoje mjesto što prije (maksimalno 20 osoba po radionici).

Učesnicima radionica osiguravamo sve potrebne materijale za izradu akata kao i uvjerenja o sudjelovanju na radionici.

Popunjenu prijavnicu dostaviti na e-mail adresu: ekoadria@ekoadria.hr
Plaćanje kotizacije po ponudi koju ćemo Vam dostaviti po prijavi.