RADIONICA ZA KOMUNALNE, PROMETNE I POLJOPRIVREDNE REDARE – Makarska, Pag

Poštovani, pozivamo Vas na ciklus radionica namijenjenih komunalnim, prometnim i poljoprivrednim redarima te pročelnicima JUO i pročelnicima odjela za komunalni sustav. U skladu s Vašim upitima na radionicama ćemo, između ostalog, obraditi i sljedeće teme: zakonodavstvo vezano za postupanje redara, postupanje na pomorskom dobru, ilegalno kampiranje, nadzor na plažama, postupanje redara vezano za remećenje javnog reda u naseljima (buka, neprimjereno ponašanje…