S obzirom na zadnje izmjene zakonske regulative (NOVI Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/2020)) te planirane buduće izmjene zakonske regulative (novi Zakon o gospodarenju otpadom) došlo je (i doći će) do ukidanja i promjena određenih stavki koje se tiču komunalnog otpada. Kao bi se olakšalo poslovanje komunalnim tvrtkama u vidu usklađenja s izmjenama i priprema za buduće promjene, tvrtka Eko.-Adria d.o.o. organizira seminar vezan za novosti u upravljanju komunalnim otpadom u komunalnim tvrtkama.

Seminar je namijenjen zaposlenicima i rukovodećim osobama u komunalnim tvrtkama na kojem će se obraditi teme:

  • novi Pravilnik o gospodarenju otpadom (koje su izmjene u odnosu na stari Pravilnik)
  • novi Zakon o gospodarenju otpadom (što nas očekuje u novom Zakonu)
  • cjenik javne usluge prikupljanja MKO (koje su trenutne mogućnosti)
  • upravljanje komunalnim otpadom u sklopu javne usluge prikupljanja MKO
  • upravljanje komunalnim otpadom u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu
  • obrasci i rokovi u poslovanju davatelja javne usluge
  • rad u eONTO aplikaciji

 

Prijavite se što ranije i osigurajte svoje mjesto na seminaru!

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike su osigurane maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 1,5 m između polaznika. Maksimalni broj polaznika je određen u skladu s mjerama fizičke udaljenosti.

 

Lokacija održavanja:
PARK BOUTIQUE HOTEL, Ulica Juraja Habdelića 6, 42000, Varaždin

 

Datum održavanja:  5. 11. 2020. (četvrtak)
Cijena seminara:  1.400,00 kn + PDV

 

Popunjenu prijavnicu dostavite na e-mail adresu: ekoadria@ekoadria.hr

Ili nas kontaktirajte na: 052 386 332, 098 335 298

Plaćanje po ponudi koju ćemo vam dostaviti po prijavi.