KONFERENCIJA O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM

17. i 18. 10. 2019.

Poštovani,

Kao što vam je poznato, početkom rujna očekujemo Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. S obzirom na verziju koja je bila na e-savjetovanju i Izvješća o provedenom e-savjetovanju, pripremili smo prijedloge novih Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO u JLS, kao i prijedloge za izračunnovih cijena za javnu uslugu. Cijeli ovaj proces koji je započet donošenjem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a koji smo započeli prije više od godinu dana, traumatičan je kako za davatelje javne usluge, JLS, tako i za građaneNedorečenost propisa i njihove česte izmjene unose nesigurnost u poslovanje svih davatelja javne usluge pa smo pokušali, koliko god je to moguće, u našim prijedlozima uzeti u obzir te okolnosti i dati vam prijedloge dokumenata i cjenika koji će pokušati ublažiti kritiku javnosti na nove uvjete. Cijeli proces uvođenja novog načina postupanja i naplate preuzimanja komunalnog otpada neće biti moguć bez intenzivnog uključivanja komunalnog redarstva pa smo u naš program uvrstili i predavače koji vam mogu pomoći u sankcioniranju nepoželjnih ponašanja i u komunikaciji sa javnošću.  

 

Konferencija će se održati 17. i 18. 10. 2019. god. u Hotelu Štacija u Kaštel Lukšiću

PROGRAM KONFERENCIJE

17. 10. 2019. – 1. dan ČETVRTAK

 

PROGRAM

8.00 – 8.30

Prijava sudionika

8.30 – 9.00

Piće dobrodošlice

9.00 – 9.15

Uvodna riječ organizatora

Pozdravni govor gradonačelnika Grada Kaštela – gdin. Denis Ivanović, dipl.ing.

Udruga gradova – Marko Ercegović, savjetnik

9.15 – 9.45

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i promjene u Odlukama o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO

univ.spec.oecoing. Koviljka Aškić, direktorica u Eko.-Adria d.o.o.

9.45 – 10.15

Izračun cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

– Aleksandar Lazić, mag.oecol.et prot.nat. – Eko.-Adria d.o.o.

10.15 – 11.00

Pauza

11.00 – 11.30

Obveza odvojenog vođenja knjigovodstva prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom – Sonja Polonijo, dipl.oecc., savjetnica u Eko Murvica d.o.o.

11.30 – 12.00

Proizvodni otpad – postupanje i obveze proizvođača proizvodnog otpada – struč.spec.oec. Alen Lučić, direktor komunalne tvrtke Zeleno i Modro d.o.o.

13.00

Zajednički ručak

17.00 – 17.30

Primjena novog sustava na primjeru Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. s osvrtom na rad sortirnice i prikupljanje BKO – dipl.ing.bio. Dijana Mijač Dretar, voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša

17.30 – 18.00

Automatizacija u naplati ugovornih kazni – praktični primjeri iz Eko Murvice (Crikvenica) – Lovorko Gržac, direktor Eko Murvice d.o.o.

18.00 – 18.30

Diskusija

19.30

Zajednička večera

18. 10. 2019. – 2. dan PETAK

 

PROGRAM

9.00 – 9.30

Odluke o komunalnom redu – temelj za postupanje komunalnog redarstva primjenom ZUP i PZ-a – Matko Lovreta, dipl.iur, Pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarska

9.30 – 10.15

Nadzor nad postupanjem s otpadom temeljem Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO, Odluka o komunalnom redu i ostalih zakonskih akata – TKO JE ZA ŠTO NADLEŽAN i na koji način sankcionirati neprimjereno ponašanje? – Blagodar Španja, bacc.admin.publ, Voditelj odsjeka komunalnog gospodarstva Grada Vodice

10.15 – 10.45

Pauza

10.45 – 11.15

Učinkovita komunikacija s javnošću kao važan čimbenik uspostave kvalitetnog dijaloga JLS sa građanima – izv.prof.dr.sci. Domagoj Bebić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

11.15 – 11.45

Primjena zakona o zaštiti životinja – Luka Oman, posebni savjetnik ministra poljoprivrede za područje zaštite životinja

11.45 – 12.15

Rasprava i zaključak konferencije

13.00

Zajednički ručak

 

Lokacija održavanja:
Hotel Štacija, Šetalište Miljenka i Dobrile 34, 21215 Kaštel Lukšić

Cijena seminara: 1.800,00 kn + PDV 
U cijenu su uračunata 2 zajednička ručka i 1 svečana večera.

Popunjenu prijavnicu dostaviti na e-mail adresu: ekoadria@ekoadria.hr
Plaćanje po ponudi koju ćemo vam dostaviti po prijavi.

Preuzimanje prijavnice na poveznici.

SMJEŠTAJ

Rezervaciju smještaja u Hotelu Štacija, Šetalište Miljenka i Dobrile 34, 21215 Kaštel Lukšić, sudionici mogu napraviti putem e-maila:  rezervacije@stacija-hotel.com.

Rezervaciju smještaja u Hotelu Villa Žarko, Obala kralja Tomislava 14, 21215 Kaštel Lukšić, sudionici mogu napraviti putem e-maila:  info@villazarko.com.