Tvrtka Eko.-Adria d.o.o. će do kraja 2018. godine organizirati nove seminare:

  • Gospodarenje otpadom u objektima u kojima se priprema hrana
  • Komunalno redarstvo – postupanje i ovlasti temeljem Odluka o komunalnom redu
  • Gospodarenje otpadom i postupanje s kemikalijama u trgovačkim centrima
  • Akcijski planovi i programi uspostave održivog gospodarenja otpadom u jedinicama lokalne samoupave

Molimo sve zainteresirane polaznike da se za detaljnije informacije o seminarima jave na našu e-mail adresu: ekoadria@ekoadria.hr .
Točni datumi i lokacije održavanja seminara bit će objavljeni naknadno.