Reference

EU Fondovi – ELABORATI ZAŠTITE OKOLIŠA

1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 103 “Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja EU standarda”:

 • Obrt „Agro-Millo”

  “Ulaganje u opremanje uljare i pročišćavanje otpadnih voda”

 • Zajednički obrt Vina Cattunar

  “Ulaganje u opremanje vinskog podruma”

 • Stancija St Antonio

  “Ulaganje u opremanje uljare”

 • Obrt za preradu maslina Zanini

  „Ulaganje u opremanje uljare“

2. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101: “Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice”

 • ČEKO – poljoprivredni obrt – ulaganje u mehanizaciju
 • IPŠA d.o.o. – ulaganje u mehanizaciju
 • OPG Marjanović

  “Restrukturiranje maslinika i izgradnja sustava navodnjavanja”

3. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 “Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti”

 • Drvene kuće d.o.o.

  “Izgradnja gospodarske građevine ugostiteljsko turističke namjene i pomoćnog objekta”

 • Guranis – obrt za turizam, trgovinu i usluge

  “Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine I dovođenje u ugostiteljsko-turističku namjenu na seoskom gospodarstvu”

 • Orkan Energija d.o.o.

  “Izgradnja i opremanje energane na biomasu”

4. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz strukturnih fondova

 • TZO Tar-Vabriga

  “Ekomuzej maslinovog ulja”

 • Grad Krk

  “Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u MMC”

5. Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

 • 6. MAJ odvodnja d.o.o., Umag

  “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Livade”
  “Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda AGLOMERACIJA UMAG”

 • Općina Sv. Lovreč

  “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Selina – Jakići Dolinji”UMAG”

 • Općina Vrsar

  “Izgradnja spoja Jadranska – Brionska ulica u Vrsaru”

6. Elaborat zaštite okoliša za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu

 • Grad Novalja

  “Izgradnja vodoopskrbe naselja Borovićevi stani”

7. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu koncesije za luku nautičkog turizma

 • Adriatic Yacht Charter

8. Elaborat za pripremu projekta čišćenja mulja pulske luke

 • Luka Pula

IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA – OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

 • 6. MAJ odvodnja d.o.o., Umag

  “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Livade”

  “Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda” – AGLOMERACIJA UMAG

 • Općina Sv. Lovreč

  “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Selina – Jakići Dolinji”

 • Općina Vrsar

  “Izgradnja spoja Jadranska – Brionska ulica u Vrsaru”

 • Zračna luka Pula d.o.o.

  Rekonstrukcija putničke zgrade i rekonstrukcija i proširenje postojećih kolnih i parkirnih površina“ Zračne luke Pula d.o.o.

 • Općina Medulin

  Uređenje obale u Vinkuranskoj uvali u Općini Medulin

 • Bura Brew d.o.o.

  Privođenje prostora namjeni “mini pivovare”

 • OPG CHIAVALON

  Izgradnja uljare Chiavalon

 • IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o.

  Sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda naselja Katarina u Općini Pićan

 • MAISTRA d.d.

  Zahvaćanje podzemne vode na lokaciji Hotela Park u Rovinju

 

OCJENA O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU

 • Grad Novalja

  „Izgradnja vodoopskrbe naselja Borovićevi stani“

OPERATIVNI PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

 • Plinara d.o.o., Pula
 • Alca Zagreb d.o.o.
 • Zračna luka Pula d.o.o.

OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA SLUČAJ IZVANREDNOG DOGAĐAJA

 • NPKLM Vodovod d.o.o., Korčula

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

 • JLS

  Ližnjan, Medulin, Marčana, Fažana, Vodnjan, Barban, Žminj, Buje, Kaštelir Labinci, Višnjan, Crikvenica, Plitvička Jezera, Vir, Pirovac, Lovran, Matulji, Klana, Ravna Gora Moščenićka Draga, Opatija, Zdenci, Crnac, Dubrovačko primorje, Ston, Bale, Bibinje, Brela, Cerovlje, Delnice, Dugi Rat, Fužine, Garešnica, Gornja Rijeka, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Lokve, Lopar, Lupoglav, Mali Lošinj, Mljet, Motovun, Mrkopalj, Okrug, Omiš, Pazin, Posedarje, Preko, Rakovica, Skrad, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tinjan, Vinodolska Općina, Zadvarje, Žminj

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

 • AMUS d.o.o., Čisti otok d.o.o., Contrada d.o.o., EKO-MURVICA d.o.o., FERUM ET METTALLUM d.o.o., GKD Senj, Komunalac d.o.o. Korenica, Komunalac d.o.o. Delnice , Komunalac d.o.o. Jurdani, MED EKO SERVIS d.o.o., Monte giro d.o.o., Čistoća Pag d.o.o., TD Baška d.o.o., Tržnica d.o.o., VRILO d.o.o.

SAVJETOVANJE I POMOĆ U USPOSTAVLJANJU CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

 • JLS

  Općina Plitvička jezera, Eko Murvica d.o.o. Crikvenica, Čisti otok d.o.o. Vir, Komunalno “Basilija” d.o.o. – Šolta

IZRADA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

 • Novalja, Plitvička jezera, Marina, Dubrovnik, Ludbreg, Trogir, Konavle, Mljet, Novi Marof, Brela, Okrug, Tučepi, Makarska, Bibinje, Ploče, Vrbovsko, Opatija, Pag, Pirovac, Vir

IZRADA CJENIKA KAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

 • Arburoža d.o.o., Plitvička jezera – Komunalac d.o.o., Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin, Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Lukom d.o.o., Trogir Holding d.o.o., Marinski komunalac d.o.o., Komunalno društvo Lipa d.o.o., Čistoća Dubrovnik, Čistoća i zelenilo d.o.o. Konavle, Komunalno Mljet d.o.o., Novokom d.o.o., Greben Brela d.o.o., Rudej d.o.o., Tučepi d.o.o., Makarski komunalac d.o.o., Bibinjac d.o.o., Komunalac Vrbovsko, Čistoća Pag, Vrilo d.o.o., Podgora Čistoća d.o.o., Čisti otok d.o.o., Basilija d.o.o., GKP Komunalac d.o.o.

IZRADA PRAVILNIKA O RADU I ODRŽAVANJU OBJEKATA ZA ODVODNJU I UREĐAJE ZA OBRADU OTPADNIH VODA

 • Zračna luka, Alca Zagreb d.o.o., Plinara d.o.o.

IZRADA PRAVILNIKA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

 • Zračna luka Pula d.o.o,, Alca Zagreb d.o.o., Uljara Zanini, Alca Zagreb d.o.o., Plinara d.o.o., Pola Textile d.o.o., Avangard Shipyards d.o.o., Tehmont INC d.o.o., Istrayachting d.o.o.

IZRADA AKCIJSKOG PLANA USPOSTAVE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

 • Akcijski plan uspostave sustava gospodarenja otpadom za područje Liburnije i zaleđa

OPERATIVNI PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

 • Plinara d.o.o., Pola Textile d.o.o., Solaris d.o.o., Bojoplast d.o.o.

OPERATIVNI PLAN INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJU IZNENADNOG ZAGAĐENJA VODA

 • Zračna luka Pula d.o.o., Alca Zagreb d.o.o., Plinara d.o.o., Tommaić – commerce d.o.o., Moto-Ris d.o.o.

SAVJETOVANJE PO PITANJIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

 • Adriatic Yacht Charter, Avangard Shipyards d.d., Almi d.o.o., , Nauticar d.o.o., Nautor d.o.o., Obrt Portić, Prestige Yacht d.o.o., Istrayachting d.o.o
 • Uljanik TESU d.d., Uljanik Tesu Remont d.d.
 • Sunčana staza d.o.o. – Hotel Pula
 • Lučka uprava Poreč, Lučka uprava Rovinj
 • Dom za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić Pula, Dom za starije i nemoćne osobe Domenico Pergolis Rovinj, Dom za starije i nemoćne Novigrad
 • Brioni d.d., Auto Centar Poreč d.o.o., Auto klub Pazin, Auto Radolović d.o.o., Obrt Hrvatin, Auto kuća Cerin d.o.o., Auto Centar Rovinj d.o.o., Auto Kuća Košara d.o.o., Mohorović d.o.o., Moto-Ris d.o.o. – Zagreb, Pajca d.o.o.
 • Zračna Luka Pula d.o.o., Plinara d.o.o., Tržnica d.o.o. Pula, PAB Akrapović d.o.o., Ara Electronic obrt, Benčić d.o.o., Corium d.o.o., Dese Elettronica d.o.o., Datacol d.o.o., Eurotrade d.o.o., Ferro trgovački obrt, Mago d.o.o., Monte Giro d.o.o. Pula, Pola Textile d.o.o., Proxima d.o.o., Zanitel d.o.o.
 • Autolakirer Darko obrt, Obrt Black&Fixo, Bokavšek d.o.o., Obrt Matijašić, Mijandrušić d.o.o.
 • ISTRAGRAFIKA d.d., Colgraph Print d.o.o., Arty d.o.o., Etikgraf d.o.o., Etitrade d.o.o.,
 • Lago novo d.o.o., Obrt Hlađenje
 • Istarski domovi zdravlja, Istarske ljekarne

…i cijeli niz tiskara, brodograditelja, autolimara i autolakirera, autokuća, servisa vozila i plovila, poduzeća za zbrinjavanje otpada, proizvođača i prodavaonica boja i lakova…

POMOĆ U ISHODOVAJU VODOPRAVNE DOZVOLE

 • Zračna luka Pula d.o.o., Moto-Ris d.o.o.- Zagreb, Pajca d.o.o.

EDUKACIJA

 • predavanja u Obrtničkoj komori Pula na temu zaštite okoliša
 • Predavanja u HGK-Pula na temu postupanja s otpadom i pravilnoj uporabi kemikalija
 • Sudjelovanje u izradi priručnika za obrtnike o postupanju s opasnim kemikalijama i otpadom u sklopu cards programa EU
 • Zeleno poslovanje – predavanje u sklopu sajma prehrane u organizaciji HGK
 • Zaštita okoliša pri održavanju malih i srednjih plovila – 2012 sajam Pula Boat fair
 • Zaštita okoliša u maloj brodogradnji i korištenje sredstava iz EU fondova – 2013 sajam Pula Boat fair
 • OKRUGLI STOL U Puli (29. i 30. 01. 2015.) –  Izrada jedinstvene strukture  cjenika usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada
 • OKRUGLI STOL u NP Plitvička jezera (30.06.-01.07.2016.) – Održivo gospodarenje otpadom
 • OKRUGLI STOL u NP Plitvička jezera (29. – 30. 09. 2016.) – Smjernice za učinkovitiji rad komunalnog redarstva
 • Komunalno redarstvo i zaštita okoliša u JLS – 28.4.2016., Korenica
 • Planovi, strategije i financiranje upravljanja otpadom – 12. i 13. prosinca 2016., Ližnjan
 • Planovi gospodarenja otpadom u JLS i JRS – Rastoke 23. – 24. 2. 2017.
 • Izazovi u radu komunalnog redarstva u JLS – 28.02.2017 Pula, 5.4.2017. Zagreb, 10.5.2017. Zadar
 • Izrada cjenika za usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada – 19. I 20.6.2017., Vodnjan
 • Izrada dokumenata temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) – 12.12.2017, Zagreb
 • Komunalno redarstvo – postupanje i ovlasti temeljem Odluka o komunalnom redu – 21. 3. 2018. Baška Voda, 5.6.2018. Zagreb