Obavijest: Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) definirane su nove odredbe koje se tiču Elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO): do 15. prosinca 2017. godine obveznik vođenja e-ONTO-a dužan je registrirati najmanje jednog korisnika u e-ONTO-u od 1. siječnja 2018. godine obveznik vođenja e-ONTO-a dužan je voditi Očevidnik o nastanku…

Opširnije

Seminar “Izazovi u radu komunalnog redarstva u JLS”

Komunalno redarstvo provodi nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnom redu JLS. Seminar smo organizirali iz razloga što je komunalnim redarima zbog nedostatne standardizacije poslova znatno otežano snalaženje u brojnim zakonskim propisima po kojima postupaju. Ovim seminarom prikazat će se djelokrug rada komunalnog redarstva te alate i…

Opširnije