Započinjemo sa novim ciklusom radionica za komunalne/prometne/poljoprivredne redare.

S obzirom na Vaše upite na radionicama ćemo, između ostalog, obraditi i sljedeće teme:
– postupanje komunalnog redara na pomorskom dobru,
– ilegalno kampiranje,
– nadzor na plažama,
– sprječavanje nedozvoljenih radnji na poljoprivrednom zemljištu (sprječavanje gradnje, uporaba poljoprivrednog zemljišta za parkiralište i sl.),
– neprimjereno ponašanje na javnim površinama.

Kako bismo vam pomogli u radu na radionici ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja.

POLAZNICI ĆE NA RADIONICI IMATI PRILIKU UZ POMOĆ PREDAVAČA IZRAĐIVATI AKTE OD ZAPOČINJANJA DO ZAVRŠETKA POSTUPKA (zapisnici, rješenja, rješenja o izvršenju i dr.).

Kotizacija za učesnike iznosi 1.600,00 kn po osobi.
(Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem članka 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.)

Radionica će se održati :
19. 9. 2022. u vremenu od 9.00 do 15.00 sati,
na adresi: Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci, Školjić 9, 51000 Rijeka

Predavači:
Koviljka Aškić, univ.spec.oecoing – Direktorica društva Eko.-Adria d.o.o.
Matko Lovreta, dipl. iur. – Pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske
Blagodar Španja, bacc.admin.publ. – Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva Grada Vodica

Učesnicima radionice osiguravamo sve potrebne materijale za izradu akata kao i uvjerenja o sudjelovanju na radionici.

Popunjenu prijavnicu dostaviti na e-mail adresu: ekoadria@ekoadria.hr
Plaćanje kotizacije po ponudi koju ćemo Vam dostaviti po prijavi.