RADIONICA ZA KOMUNALNE, PROMETNE I POLJOPRIVREDNE REDARE – izrada akata – RIJEKA, 19.9.2022.

Započinjemo sa novim ciklusom radionica za komunalne/prometne/poljoprivredne redare. S obzirom na Vaše upite na radionicama ćemo, između ostalog, obraditi i sljedeće teme: – postupanje komunalnog redara na pomorskom dobru, – ilegalno kampiranje, – nadzor na plažama, – sprječavanje nedozvoljenih radnji na poljoprivrednom zemljištu (sprječavanje gradnje, uporaba poljoprivrednog zemljišta za parkiralište i sl.), – neprimjereno ponašanje…