Većina JLS ili je u tijeku donošenja ili su usvojile Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Cjenik za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada davatelji javne usluge trebaju donijeti, uz prethodnu suglasnost izvršnog tijela JLS, u roku od TRI (3) mjeseca od dana stupanja na snagu Odluke. Rok za donošenje cjenika je vrlo kratak znamo li da postoji cijeli niz manjkavosti u infrastrukturi za sakupljanje otpada u većini JLS.

Ovim seminarom nastojati ćemo predložiti modele cjenika, kako za preuzimanje komunalnog otpada, tako i za preuzimanje otpada koji nije komunalni.

Isto tako, na seminaru ćemo ukazati i na nove obveze davatelja usluge i JLS-e vezano za nadzor nad postupanjem s otpadom kao i s obvezama koje proizlaze iz novog Pravilnika o gospodarenju otpadom koji je upravo upućen na javnu raspravu.

 

Cijena kotizacije: 2.000,00 kn uvećano za PDV.

Seminar će se održati 3. 3. 2022. (četvrtak) u vremenu od 8.00 do 14.00 sati u prostorima Hotela Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10090 Zagreb.

Seminar će se održati prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike su osigurane maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 1,5 m između polaznika.

Popunjenu prijavnicu dostaviti na e-mail adresu: ekoadria@ekoadria.hr
Plaćanje po ponudi koju ćemo vam dostaviti po prijavi.