31.7.2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) koji propisuje JLS-e obvezu donošenja Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.
Krajnji rok za donošenje Odluke je 31.01.2022. Novim Zakonom propisan je i način obračuna cijene za javnu uslugu. Cjenik za javnu uslugu potrebno je donijeti u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu Odluke. Prethodno, cjenik mora biti na javnoj raspravi 30 dana.

Na ovom seminaru predstaviti ćemo Vam rješenja koja su u skladu sa odredbama zakona, a koja imaju za cilj poticanje korisnika usluge za odvojenu predaju biootpada, reciklabilnog otpada, opasnog komunalnog otpada i kada je to primjenjivo za poticanje kompostiranja biootpada, odnosno na koji način popustima osigurati poticajnu i pravednu cijenu javne  usluge.

       Seminar je namijenjen predstavnicima JLS i predstavnicima komunalnih društava.
Broj sudionika je ograničen pa Vas molimo za pravovremenu prijavu.
Predavači:
Koviljka Aškić, univ.spec.dipl.ing.
                Aleksandar Lazić, mag.oecol.et prot.nat.

Seminar će se održati u skladu sa svim epidemiološkim mjerama propisanim od Stožera civilne zaštite.
Cijena kotizacije: 2.400,00 kn uvećano za PDV.
Kod prijave više sudionika iz jedne tvrtke/JLS za drugog i svakog idućeg sudionika odobravamo popust od 10%.
    Termini i lokacije održavanja:

4. 11. 2021. – Hotel OSEJAVA, Šet. dr. Fra. Jure Radića 3, 21300 Makarska

9. 11. 2021. – Hotel PARK PLAZA HISTRIA, Verudela 17, 52100 Pula

Vrijeme održavanja:   8.30 – 14.00 sati 

Popunjenu prijavnicu za termin koji Vam odgovara (4.11. ili 9.11.) dostaviti na e-mail adresu: ekoadria@ekoadria.hr
Plaćanje kotizacije po ponudi koju ćemo vam dostaviti nakon zaprimanja Vaše prijavnice.