Pozivamo Vas na radionicu kojoj je cilj dodatno educirati komunalne / poljoprivredne / prometne redare kako bi njihov rad bio učinkovitiji i kako bi se spriječila neželjena ponašanja na određenom području.
POSTOJI NAČIN KAKO SPRIJEČITI BESPRAVNU GRADNJU NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU!!!

PRISUSTVOVANJEM NA RADIONICI NAUČIT ĆETE KOJIM AKTIMA JLS I KOMUNALNI (POLJOPRIVREDNI) REDARI MOGU SPRIJEČITI OVU POJAVU KOJA UZIMA SVE VIŠE MAHA NA PODRUČJU ISTRE I DALMACIJE.

Polaznici će imati priliku uz pomoć predavača izrađivati akte od započinjanja do završetka postupka (zapisnici, rješenja, rješenja o izvršenju i dr.).

Kotizacija za učesnike iznosi 1.200,00 kn.

Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem članka 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Seminar će se održati 13. 7. 2021. (utorak) u vremenu od 9 do 14.00 sati u prostorima hotela PARK PLAZA HISTRIA, Verudela 17, 52100 Pula.

Predavači: Matko Lovreta, dipl. iur.
Pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske
Blagodar Španja, bacc.admin.publ.
Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva Grada Vodica

Radionica će se održati prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike su osigurane maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 1,5 m između polaznika.

Učesnicima radionice osiguravamo sve potrebne materijale za izradu akata kao i uvjerenja o sudjelovanju na seminaru.

Lokacija održavanja:
Hotel PARK PLAZA HISTRIA, Verudela 17, 52100 Pula

Termin seminara/radionice:
13. 7. 2021. (utorak)

Vrijeme održavanja:
9 – 14 sati 

Kotizacija za učesnike iznosi 1.200,00 kn.
Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem članka 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Popunjenu prijavnicu dostaviti na e-mail adresu: ekoadria@ekoadria.hr
Plaćanje po ponudi koju ćemo vam dostaviti po prijavi.

Udruga gradova u RH 12. 7. 2021. organizira obuku komunalnih redara na kojoj će polaznici imati priliku upoznati se sa zakonodavstvom i aktima za postupanje komunalnih redara kao i saznati više o načinu komunikacije sa strankama i načinima nadzora komunalnog reda.
13. 7. 2021. EKO ADRIA obrt održava radionicu koja se nastavlja na prethodnu obuku. Na radionici komunalni redari imati će priliku izrađivati akte po prekršajnom zakonu i ZUP-u na temelju čestih primjera iz prakse.
Prijava za obuku treba se poslati na Udrugu gradova RH, a za radionicu na obrt EKO ADRIA.