SEMINAR: GOSPODARENJE KOMUNALNIM I PROIZVODNIM OTPADOM U KOMUNALNIM DRUŠTVIMA, ZAGREB – 8. 6. 2021. (utorak)

Poštovani, u očekivanju smo donošenja novog Zakona o gospodarenju otpadom i novih izazova koji će se postaviti pred JLS i komunalne tvrtke za gospodarenje otpadom. U isto vrijeme, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje javne pozive za sufinanciranje nabave opreme, gradnju reciklažnih dvorišta i sanaciju divljih odlagališta. Ovim seminarom želimo ponuditi rješenja koja…