Poštovani,

započinjemo sa održavanjem “IN HOUSE” edukacija komunalnih, prometnih i poljoprivrednih redara. S obzirom  na epidemiju COVID-19 virusom, edukacija će se održavati online, putem programa za internet komunikaciju (Zoom, Skype, Microsoft Teams, … ili neka druga aplikacija koja Vam odgovara).

Cilj ove edukacije je obuka komunalnih, prometnih i poljoprivrednih redara za učinkovito vođenje prekršajnih postupaka po Zakonu o prekršaju i po Zakonu o upravnom postupku, temeljem odredbi odluka o komunalnom redu, zakonskih i podzakonskih propisa. S obzirom na Vaše specifičnosti, rješavati ćemo i Vaše konkretne probleme s kojima se susrećete u Vašoj JLS.

Edukacija je u trajanju od 9-15 sati, sa pauzama ili u vremenu koje vama više odgovara. Po narudžbi edukacije, a prije održavanja iste, možete nam poslati konkretne probleme koje želite riješiti kako bismo unaprijed mogli pripremiti specifične akte.

Cijena edukacije je 5.000,00 kn. PDV se ne obračunava.

Prisustvom na edukaciji ostvarujete mogućnost 3 mjeseca pomoći u izradi akata za postupanje komunalnih, prometnih i poljoprivrednih redara.

Nakon prijave na edukaciju dogovorit ćemo termin edukacije koji Vama odgovara.

Predavači na edukaciji:

  • Matko Lovreta, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske
  • Blagodar Španja, bacc.admin.publ., voditelj Odsjeka komunalnog redarstva Grada Vodica,
  • Koviljka Aškić, mr.sci., direktorica Eko.-Adria d.o.o.