Tvrtka Eko.-Adria d.o.o. organizira radionicu s temom: Upravljanje otpadom u reciklažnom / mobilnom reciklažnom dvorištu i Rad u e-ONTO aplikaciji. 

 

Upravljanje otpadom u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu: kojim uvjetima mora udovoljavati reciklažno i mobilno reciklažno dvorište, označavanje reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta, obveze osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem, koje vrste otpada primati u reciklažno i mobilno reciklažno dvorište, obveza vođenja e-ONTO očevidnika putem e-ONTO aplikacije, kako ispravno i u što većoj količini odvajati otpad.

Rad u e-ONTO aplikaciji: otvaranje e-ONTO aplikacije, registracija i prijava u sustav, otvaranje novog e-ONTO i e-ONTO-P obrasca, unos podataka u e-ONTO i e-ONTO-P obrasce, otvaranje novog pratećeg lista e-PL-O, preuzimanje/odbijanje e-PL-O od strane prijevoznika otpada, preuzimanje e-PL-O od strane preuzimatelja otpada, promjena podataka u e-PL-O (inicirano od strane primatelja), unos korekcije stanja e-ONTO obrasce, storno zapisa u e-ONTO obrascu, zatvaranje ONTO/ONTO-P obrasca.

 

 

Radionica će se održati u srijedu 8.7.2020. godine u Gradu Pagu (točna lokacija održavanja bit će potvrđena naknadno).

Cijena kotizacije: 1.000,00 kn + PDV po osobi

Postupak prijave: Ispunjenu prijavnicu poslati na e-mail: ekoadria@ekoadria.hr (preuzmite prijavnicu).

 

Preuzmite prezentacije s radionice.