SEMINAR: “IZRADA PRIJEDLOGA CJENIKA ZA JAVNU USLUGU PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA”
9. 3. 2020. (ponedjeljak)

 Seminar je namijenjen direktorima trgovačkih društava koja pružaju javnu uslugu prikupljanja MKO i BKO kao i odgovornim osobama u JLS za upravljanje komunalnim sustavom.

Što sada, nakon što je ustavni sud 29. siječnja 2020. godine donio Rješenje o obustavi izvršenja općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju članaka 2., 3., 5. i 8. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/19)?

Navedena uredba nije u cijelosti obustavljena, stoga i dalje postoji obveza donošenja novih Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO, kao i cjenika koji proizlaze iz tih Odluka.

Što uvrstiti u nove Odluke uvažavajući mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike na veliki broj Odluka koje su donesene na temelju Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)?

Na koji način izraditi cjenike za uslugu prikupljanja MKO i BKO, a da budu pravedni ali i da omoguće ekonomski održivo poslovanje Davatelja javne  usluge?

Na seminaru ćemo vam dati prijedloge koji su primjenjivi u praksi i koji mogu unaprijediti poslovanje komunalnh društava, a u isto vrijeme biti pravedni i u skladu sa načelom “onečišćivač plaća”.

Podsjećamo vas da je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) u članku 169. navedeno:

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave ako:
1. nije donesena odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada iz članka 30. stavka 7. ovoga Zakona ili odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada iz članka 36. stavka 13. ovoga Zakona (članak 30. stavak 7. i članak 36. stavak 13.).        S obzirom da postoje prijepori oko načina obračuna cijene za javnu uslugu prikupljanja MKO i BKO i strah da se novim cijenama neće moći pokriti troškovi Davatelja usluga, predstaviti ćemo vam model cjenika (i odredbe Odluka) kojima se otklanja bojazan o smanjenju prihoda komunalnim tvrtkama sa novim obračunom cijena za javnu uslugu. Prijedlozi obračuna omogućeni su  ZOGO-om i Uredbom, a što nam je potvrđeno  na sastanku sa mjerodavnim osobama u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike 7.1.2020.

 

Lokacija održavanja: HOTEL KOLOVARE, Bože Peričića 14, 23000 Zadar

Vrijeme održavanja9. 3. 2020. (ponedjeljak)

 

Cijena kotizacije:  800,00 kn uvećano za PDV

Postupak prijave: ispunjenu prijavnicu poslati na e-mail: ekoadria@ekoadria.hr

Preuzmite prijavnicu

Plaćanje po ponudi koju dostavljamo po zaprimljenoj prijavnici.

Preuzmite prezentacije sa seminara u Zadru, 09.03.2020 (.zip 13 MB)