Seminar je namijenjen direktorima trgovačkih društava koja pružaju javnu uslugu prikupljanja MKO i BKO kao i odgovornim osobama u JLS za upravljanje komunalnim sustavom.

Što sada, nakon što je ustavni sud 29. siječnja 2020. godine donio Rješenje o obustavi izvršenja općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju članaka 2., 3., 5. i 8. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/19)?

Navedena uredba nije u cijelosti obustavljena, stoga i dalje postoji obveza donošenja novih Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO, kao i cjenika koji proizlaze iz tih Odluka.

Što uvrstiti u nove Odluke uvažavajući mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike na veliki broj Odluka koje su donesene na temelju Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)?

Na koji način izraditi cjenike za uslugu prikupljanja MKO i BKO, a da budu pravedni ali i da omoguće ekonomski održivo poslovanje Davatelja javne  usluge?

Na seminaru ćemo vam dati prijedloge koji su primjenjivi u praksi i koji mogu unaprijediti poslovanje komunalnh društava, a u isto vrijeme biti pravedni i u skladu sa načelom “onečišćivač plaća”.

Podsjećamo vas da je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) u članku 169. navedeno:

  1. Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave ako:
    1. nije donesena odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada iz članka 30. stavka 7. ovoga Zakona ili odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada iz članka 36. stavka 13. ovoga Zakona (članak 30. stavak 7. i članak 36. stavak 13.).

S obzirom da postoje prijepori oko načina obračuna cijene za javnu uslugu prikupljanja MKO i BKO i strah da se novim cijenama neće moći pokriti troškovi Davatelja usluga, predstaviti ćemo vam model cjenika (i odredbe Odluka) kojima se otklanja bojazan o smanjenju prihoda komunalnim tvrtkama sa novim obračunom cijena za javnu uslugu.

Prijedlozi obračuna omogućeni su  ZOGO-om i Uredbom, a što nam je potvrđeno  na sastanku sa mjerodavnim osobama u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike 7.1.2020.

 

27. 2. 2020.

PROGRAM

8.30 – 9.00

Prijava sudionika

9.00 – 9.45

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/19)

Rješenje Ustavnog suda od 29. 1. 2020. godine

9.45 – 10.30

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO:

– što uvrstiti u Odluku po važećim odredbama Uredbe

– prijedlog teksta pojedinih odredbi Odluke vezano za obračun cijene za javnu uslugu prikupljanja MKO i BKO

10.30 – 11.00

Pauza

11.00 – 11.45

Prikaz različitih modela cjenika

11.45 – 12.15

Prikaz prihoda po pojedinim prijedlozima cjenika

12.15 – 12.35

Rasprava

 


Lokacija održavanja: PARK BOUTIQUE HOTEL, J. Habdelića 6, 42000 Varaždin

Vrijeme održavanja: 27. 2. 2020. (četvrtak)

Cijena kotizacije: 800,00 kn uvećano za PDV

Postupak prijave: ispunjenu prijavnicu poslati na e-mail: ekoadria@ekoadria.hr

Postupak plaćanja: po ispunjenoj prijavnici poslati ćemo ponudu temeljem koje možete izvršiti uplatu kotizacije. Kotizacija se plaća na račun PBZ, IBAN: HR4223400091110326172

Preuzmite prijavnicu

Preuzmite prezentacije sa seminara u Varaždinu, 27.02.2020 (.zip 13 MB)