Seminar namijenjen direktorima i djelatnicima trgovačkih društava koja pružaju javnu uslugu prikupljanja MKO i BKO, pročelnicima JLS odgovornima za upravljanje komunalnim sustavom.

Kao što vam je poznato, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) u članku 169. navedeno je:
»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave koje:
……..
3. ne osigura obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na način propisan ovim Zakonom i uredbom iz članka 29. stavka 10. ovoga Zakona (članak 28. stavak 1. točka 1.),
………
11. ne dostavi Ministarstvu odluku iz članka 31. stavka 2. ili 7. ovoga Zakona (članak 31. stavak 8.), građevine za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja (članak 83. stavci 5. i 6.).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave ako:
1. nije donesena odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada iz članka 30. stavka 7. ovoga Zakona ili odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada iz članka 36. stavka 13. ovoga Zakona (članak 30. stavak 7. i članak 36. stavak 13.).

S obzirom da postoje prijepori oko načina obračuna cijene za javnu uslugu prikupljanja MKO i BKO i strah da se novim cijenama neće moći pokriti troškovi Davatelja usluga, predstaviti ćemo vam model cjenika (i odredbe Odluka) koje su usuglašene sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na sastanku 7.01.2020. u Ministarstvu, kojima se otklanja bojazan o smanjenju prihoda komunalnim tvrtkama sa novim obračunom cijena za javnu uslugu.

22. 1. 2020.

PROGRAM

8.30 – 9.00

Prijava sudionika

9.00 – 10.00

Cjenik za uslugu prikupljanja MKO i BKO – mogućnosti koje su u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom

10.00 – 10.45

Prikaz različitih modela cjenika sa prikazima troškova i prihoda

10.45 – 11.00

Pauza

11.00 – 12.00

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO

– na što je potrebno obratiti pozornost u dijelu odluke koji se odnosi na izračun cijene za javnu uslugu

  • Lokacija održavanja:  OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE, Mletačka 12/I, Pula

  • Datum održavanja:   22. 1. 2020. (srijeda)

  • Cijena seminara: 800,00 kn uvećano za PDV


Popunjenu prijavnicu (u prilogu) dostaviti na e-mail adresu: 
ekoadria@ekoadria.hr
Plaćanje po ponudi koju ćemo vam dostaviti po prijavi.

Prezentacija sa seminara možete preuzeti ovdje.