17. i 18. listopada 2019. godine održana je Konferencija o gospodarenju komunalnim otpadom u Kaštel Lukšiću. Konferenciju je organizirala tvrtka Eko.-Adria d.o.o. u suradnji sa svojim partnerima.

Prvog dana konferencije tematika je obuhvaćala izmjene i dopune Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, nove Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO, izračun cijena javne usluge i ostala pitanja vezana uz sustav održivog gospodarenja otpadom u jedinicama lokalne samouprave. Drugog dana se tematika usmjerila na komunalno redarstvo, zaštitu životinja u jedinicama lokalne samouprave i problem komunikacije s korisnicima javne usluge.

Zahvaljujemo se svima na sudjelovanju!

Poveznice na materijale s konferencije nalaze se u nastavku.

Prezentacije (DropBox)
Galerija slika