EU GREEN WEEK 2019. – Medulin, 9. i 10. 5. 2019.

Eko.-Adria d.o.o. je i ove godine jedan od partnera Europske komisije koji će promovirati ciljeve ovogodišnjeg događanja na konferenciji pod nazivom

– PRIMJENA ZAKONODAVSTVA U ZAŠTITI OKOLIŠA –

PRIMJENA ZAKONODAVSTVA O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM“.

Konferencija sadrži sljedeće tematske cjeline:

 • Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada – ocjene zakonitosti –
 • Prijedlozi sadržaja Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 • Aktivnosti Grupacije održavanja čistoće pri Udruženju komunalnog gospodarstva HGK 
 • Uloga proširene odgovornosti proizvođača u gospodarenju komunalnim otpadom
 • Gospodarenje biorazgradivim komunalnim otpadom
 • Iskustva i primjeri iz prakse

Konferencija će se održati 9. i 10. 5. 2019. god. u Hotelu Park Plaza Belvedere u Medulinu.

Predavači:

 • Koviljka Aškić, spec.oecoing., dipl.ing.kem.teh. (Eko.-Adria d.o.o.)
 • Matko Lovreta, dipl. iur. (Pročelnik upravnog odjela za komunalnu djelatnost Grada Makarske)
 • Tomislav Ćurko, Predsjednik Udruženja, Voditelj grupacije održavanja čistoće (HGK)
 • Sonja Polonijo, dipl.oec.
 • Vesna Petrović, magistar zaštite okoliša, sudski vještak za gospodarenje otpadom (FOLDER d.o.o.)

Za sve zainteresirane sudionike organizira se posjet ŽCGO Kaštijun.

Lokacija održavanja: Hotel Park Plaza Belvedere Medulin, Osipovica 33, 52203 Medulin

Datum održavanja: 9. i 10.5.2019. godine

Kotizacija: 1.800,00 kn + PDV

Uključuje: osvježenje u pauzama, dva ručka i svečanu večeru

Postupak prijave: ispunjenu prijavnicu poslati na e-mail: ekoadria@ekoadria.hr.

Plaćanje po ponudi koju ćemo vam dostaviti po prijavi.

Skinite prijavnicu za EU GREEN WEEK 9. i 10. 5. 2019. Medulin

Smještaj:


Park Plaza Belvedere Medulin

Osipovica 33, 52203 Medulin, Hrvatska

(Premium hotel, Luksuzni wellness & spa, unutarnji bazen i besplatni WiFi)


REZERVACIJE SMJEŠTAJA (isključivo putem e-maila):

skrsan@pphe.com

Za sudionike konferencije cijena smještaja u Hotelu Park Plaza Belvedere Medulin iznosi:

 • 555,00 kn  po sobi za smještaj u 1/1  sobi, usluga noćenje s doručkom – boravišna pristojba nije uključena u cijenu i dodatno se naplaćuje

 • 690,00 kn  po sobi za smještaj u 1/2  sobi, usluga noćenje s doručkom – boravišna pristojba nije uključena u cijenu i dodatno se naplaćuje