Donošenjem novog Zakona o komunalnom gospodarstvu i slijedom toga nastala obveza donošenja Odluke o komunalnom redu i drugih pripadajućih i srodnih odluka, prilika je da se u potpunosti uredi održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Što nam donosi Zakon o izmjeni i dopunama zakona o zaštiti od buke i Izmjene zakona o održivom gospodarenju otpadom, a vezano za postupanje komunalnog redarstva? Isto tako, postupanje komunalnih redara na pomorskom dobru posebno je važno za primorski dio naše zemlje.

O svemu tome, ali i o izradi Rješenja o upravnoj mjeri komunalnih redara, izradi obveznog prekršajnog naloga, optužnom prijedlogu i ostalim rješenjima govoriti ćemo na našem seminaru, a pokušati ćemo i dati odgovore na vaša pitanja o specifičnim problemima s kojima se susrećete u svakodnevnom radu.

Seminar će voditi:

  • Koviljka Aškić, univ.spec.oecoing, Direktorica u Eko.-Adria d.o.o.
  • Matko Lovreta, dipl. iur., Pročelnik upravnog odjela za komunalnu djelatnost Grada Makarske sa dugogodišnjim iskustvom rada na prekršajnom sudu
  • Blagodar Španja, bacc.admin.publ., Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva Grada Vodica

 

04.03.2019.

PROGRAM

8.30 – 9.00

Prijava sudionika

9.00 – 9.30

Uvodna riječ organizatora

Prikaz zakonske regulative za postupanje komunalnog redarstva

Izmjene Zakona o održivom gospodarenju otpadom – ovlasti komunalnog redarstva

09.30 – 10.15

Opći akti koji se donose temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, kao temelj za postupanje komunalnih redara (Odluka o komunalnom redu)

10.15 – 10.35

Postupanje i ovlasti komunalnog redarstva na pomorskom dobru

10.35 – 10.45

Pauza

10.45 – 12.00

Prekršajni zakon – postupanje i ovlasti komunalnog redarstva

(obvezni prekršajni nalog, optužni prijedlog, naplata novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, postupak pred sudom i dr.)

12.00 – 13.00

Zajednički ručak

13.00 – 14.15

Primjena Zakona o općem upravnom postupku (ZUP) za komunalne redare

(načela upravnog postupka, stranka, službena osoba i drugi sudionici postupka, dokazivanje, očevid, rješenje, rokovi, žalba, izvršenje rješenja, troškovi postupka, praktični primjeri)

14.15 – 14.45

Zakon o izmjeni i dopunama zakona o zaštiti od buke – ovlasti komunalnog redarstva

14.45 – 15.15

Djelokrug rada komunalnog redarstva u smislu Zakona o gradnji i Zakona o građevinskoj inspekciji

15.15 – 16.00

Rasprava – rješavanje konkretnih problema s kojima se susreću komunalni redari u svom radu (Pitanja i odgovori)

 

Lokacija održavanja: GRAND HOTEL SLAVIA****, Obala Sv.Nikole 71, 21320 Baška Voda

Vrijeme održavanja: 04.03.2019. (ponedjeljak)

Cijena kotizacije: 1.700,00 kn + PDV (u cijenu uključen zajednički ručak)

Postupak prijave: ispunjenu prijavnicu poslati na e-mail: ekoadria@ekoadria.hr

Postupak plaćanja: po ispunjenoj prijavnici poslati ćemo ponudu temeljem koje možete izvršiti uplatu kotizacije. Kotizacija se plaća na račun PBZ, IBAN: HR4223400091110326172.