SEMINAR – 07. 02. 2019.

KOMUNALNO REDARSTVO – POSTUPANJE I OVLASTI“

Donošenjem novog Zakona o komunalnom gospodarstvu i slijedom toga nastala obveza donošenja Odluke o komunalnom redu i drugih pripadajućih i srodnih odluka, prilika je da se u potpunosti uredi održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo. 


Što nam donosi Zakon o izmjeni i dopunama zakona o zaštiti od buke i Izmjene zakona o održivom gospodarenju otpadom, a vezano za postupanje komunalnog redarstva? Isto tako, postupanje komunalnih redara na pomorskom dobru posebno je važno za primorski dio naše zemlje.


O svemu tome, ali i o izradi Rješenja o upravnoj mjeri komunalnih redara, izradi obveznog prekršajnog naloga, optužnom prijedlogu i ostalim rješenjima govoriti ćemo na našem seminaru, a pokušati ćemo i dati odgovore na vaša pitanja o specifičnim problemima s kojima se susrećete u svakodnevnom radu.

Seminar će voditi:

  • Koviljka Aškić, univ.spec.oecoing, Direktorica u Eko.-Adria d.o.o.

  • Matko Lovreta, dipl. iur., Pročelnik upravnog odjela za komunalnu djelatnost Grada Makarske

  • Blagodar Španja, bacc.admin.publ., Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva Grada Vodica

 

7. 2. 2019.

PROGRAM

8.30 – 9.00

Prijava sudionika

9.00 – 9.45

Opći akti koji se donose temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu kao temelj za postupanje komunalnih redara

9.45 – 10.30

Prekršajni zakon – postupanje i ovlasti komunalnog redarstva

10.30 – 10.45

Pauza

10.45 – 11.10

Zakon o izmjeni i dopunama zakona o zaštiti od buke i Izmjene zakona o održivom gospodarenju otpadom – ovlasti komunalnog redarstva

11.10 – 11.30

Postupanje komunalnog redara na pomorskom dobru

11.30 – 12.00

Rješenje komunalnog redara o upravnoj mjeri

12.00 – 13.00

Pauza

13.00 – 13.30

Obvezni prekršajni nalog

13.30 – 13.45

Optužni prijedlog

13.45 – 14.00

Rješenje o troškovima postupka

14.00 – 14.15

Pauza

14.15 – 15.00

Ovlasti komunalnih redara temeljem Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

Rasprava

15.00 – 16.00

Rješavanje konkretnih problema s kojima se susreću komunalni redari u svom radu

Pitanja i odgovori

 

Lokacija održavanja: Ustanova za cjeloživotno obrazovanje CTZ, Ul. Brešćenskog 4, 10000 Zagreb

Vrijeme održavanja: 7. 2. 2019. (četvrtak)

Cijena kotizacije: 1.600,00 kn + PDV

Postupak prijave: ispunjenu prijavnicu poslati na e-mail: ekoadria@ekoadria.hr

Postupak plaćanja: po ispunjenoj prijavnici poslati ćemo ponudu temeljem koje možete izvršiti uplatu kotizacije. Kotizacija se plaća na račun PBZ, IBAN: HR4223400091110326172.