SEMINAR „KOMUNALNO REDARSTVO – POSTUPANJE I OVLASTI“

SEMINAR „KOMUNALNO REDARSTVO – POSTUPANJE I OVLASTI“ Imajući u vidu veliki broj zakonskih i podzakonskih akata, kao i veliki broj akata JLS po kojima su dužni postupati komunalni redari, pozivamo vas na seminar/radionicu namijenjenu komunalnim redarima i pročelnicima upravnih odjela za komunalno gospodarstvo. Na seminaru/radionici imati ćete priliku rješavati i konkretne probleme iz vaše svakodnevne…