UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U JLS – problemi i izazovi nakon početka primjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Pula, 25. i 26. 10. 2018.

Nakon donošenja Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) gradovi/općine su donijeli Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO, a komunalne tvrtke ili su u fazi donošenja ili su donijele nove cjenike za navedenu uslugu. Početak primjene navedenih dokumenata izazvao je velike polemike u javnosti i nerazumijevanje novog sustava od strane korisnika. Odluke o komunalnom redu i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO propisuju i kazne za počinjenje prekršaja građana u postupanju s otpadom ali nažalost, još uvijek se ne primjenjuju sve mogućnosti kažnjavanja prekršitelja.

Ovim seminarom pokušati ćemo ukazati na moguće načine unaprjeđenja sustava gospodarenja komunalnim otpadom sagledavajući glavne probleme u provedbi zakonske i pod zakonske regulative i s obzirom na različitosti u izazovima s kojima se susreću komunalne tvrtke. Seminar je namijenjen predstavnicima JLS, direktorima komunalnih tvrtki kao i onim djelatnicima koji upravljaju procesima gospodarenja otpadom u komunalnim tvrtkama.

PROGRAM SEMINARA

1.dan – 25. 10. 2018.

 

PROGRAM

9.00 – 9.30

Prijava sudionika uz piće dobrodošlice

9.30 – 9.45

Otvaranje seminara – organizator

Uvod

9.45 – 10.10

Nacionalna organizacija udruge gradova kao pomagač JLS u uspostavi učinkovitog sustava gospodarenja otpadom – Nives Kopajtić Škrlec dipl.iur.

10.10 – 10.30

Modernim sustavom gospodarenja otpadom do boljih rezultata

– Siniša Radiković, dipl.ing. (direktor GKP PRE-KOM d.o.o.)

10.30 – 10.50

Usklađivanje cjenika za javnu uslugu prikupljanja MKO i BKO i Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO nakon uočenih nedostataka ili manjkavosti – Koviljka Aškić, univ.spec.oecoing. (Eko.-Adria d.o.o.)

10.50 – 11.20

Pauza

11.20 – 11.40

Informacijom i komunikacijom s građanima do kulture odgovornosti

Dušica Radojčić, dipl.pol. (Udruga Zelena Istra)

11.40 – 12.00

Planiranje sustava gospodarenja otpadom

– I dio Sonja Polonijo, dipl.oec. (EKO-MURVICA d.o.o.)

12.00 – 12.20

Diskusija

13.00 – 14.00

Ručak

16.30 – 17.00

Planiranje sustava gospodarenja otpadom II dio (naglasak na planiranje sustava u turističkim destinacijama i na otocima) – Neven Iveša, dipl.ing.biol.

17.30 – 18.00

Upravljanje sekundarnim sirovinama u komunalnim tvrtkama

– Giovanni Cossa, tehnički odjel (A&T 2000 SpA, Italija)

18.00 – 18.30

Diskusija

19.00

Zajednička večera

 

 

2.dan – 26. 10. 2018.

 

PROGRAM

9.30 – 9.50

Izvještavanje o postignutim rezultatima u komunalnim tvrtkama i JLS – metodologija – Aleksandar Lazić, mag.oecol.et prot.nat. (Eko.-Adria d.o.o.)

9.50 – 10.20

Nadzor nad postupanjem s otpadom u JLS – ovlasti komunalnih redara i djelatnika komunalnih tvrtki

10.20 – 10.50

Odluke o komunalnom redu – alat u nadzoru nad postupanjem s otpadom

10.50 – 11.15

Pauza

11.15 – 11.45

Uvođenje sustava elektronske evidencije – problemi i mogućnosti

  • MikroGoran d.o.o.

11.45 – 12.05

Iskustva nakon uvođenja novih cjenika za uslugu prikupljanja MKO i BKO – prigovori korisnika i načini rješavanja sporova.

12.05 – 12.30

Diskusija

13.00

Zajednički ručak

 

Lokacija održavanja:
Hotel Park Plaza Histria, Verudela 17, 52100 Pula
(Marina wing conference centar)

Poslijepodne opcionalno:

Posjet CGO Kaštijun

Prijavnica za seminar 25. i 26. 10. 2018. – Pula (PDF – 129KB)