Seminar “UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U JLS”

UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U JLS – problemi i izazovi nakon početka primjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom Pula, 25. i 26. 10. 2018. Nakon donošenja Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) gradovi/općine su donijeli Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO, a komunalne tvrtke ili su u fazi donošenja ili su donijele…