EU GREEN WEEK 2018. – Pula, 22. i 23.05.2018.

Europska komisija, Odjel za energiju, klimatske promjene i okoliš, i ove godine organizira EU Green Week od 21. -25. svibnja 2018.god. pod nazivom „Zeleni gradovi za zeleniju budućnost“. Cilj ovogodišnjeg događanja je promocija urbanog razvoja u skladu sa načelima zaštite okoliša uključivanjem što većeg broja predstavnika JLS, nevladinih organizacija i građana u iznalaženje najboljih rješenja kojima će naši gradovi postati bolja mjesta za život i rad.

Eko.-Adria d.o.o. je ove godine jedan od partnera Europske komisije koji će promovirati ciljeve ovogodišnjeg događanja na konferenciji pod nazivom „ZELENI GRADOVI ZA ZELENIJU BUDUĆNOST“.

Konferencija je organizirana sa dvije tematske cjeline:

  • STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA – GREEN CITY – WATER SENSITIVE CITY
  • UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM

Sagledavajući gospodarski i turistički razvoj RH, a vezano na probleme s kojima se susreću naši gradovi i općine s obzirom na klimatske promjene i upravljanjem procesima u gospodarenju komunalnim otpadom, odabrali smo tematske cjeline koje su aktualne i vrlo važne za sve JLS, odnosno, njihove stanovnike. Konferencija je namijenjena odgovornim osobama u JLS, osobama koje upravljaju komunalnim tvrtkama, nevladinim udrugama i cjelokupnoj zainteresiranoj javnosti kao i gospodarstvenicima.

Konferencija će se održati 22. i 23.05.2018. god u Hotelu Histria u Puli.

Istarska županija i Grad Pula mogu ponuditi primjere održivijih rješenja za razvoj urbanih područja te ćemo ih ovom prilikom predstaviti publici iz cijele Hrvatske. Primjeri dobre prakse inspiracija su i katalizator promjene.

Organizacijski odbor je u sastavu:

  1. Koviljka Aškić, spec.oecoing., dipl.ing.kem.teh. (Eko.-Adria d.o.o.),
  2. Dušica Radojčić, dipl. pol. (Udruga Zelena Istra),
  3. Tatjana Uzelac, dipl.ing.građ. (Starum d.o.o.)
  4. Sonja Polonijo, dipl.oec.
  5. Istarska razvojna agencija

           Mogućnosti:

  1.  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Branka Pivčević Novak)
  2. Grad Pula

 

 

PROGRAM KONFERENCIJE

1.dan – STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA – GREEN CITY – WATER SENSITIVE CITY

 

PROGRAM

9.00 – 10.00

Prijava sudionika i piće dobrodošlice

10.00 – 10.05

Pozdravni govor – gradonačelnik Pule

10.05. – 10.10

Pozdravni govor – pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu

10.10-10.15

Pozdravni govor – Župan Istarske županije

10.15 – 10.20

Pozdravni govor – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

11.20 – 11.40

Uvodno predavanje „Zeleni gradovi za zeleniju budućnost“

Koviljka Aškić, spec. oecoing., dipl.ing.kem.teh.

11.40 – 12.00

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama RH i obveze JLS

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

12.00 – 12.20

Urbana odvodnja i zelena infrastruktura

Plavo zelena infrastruktura na primjeru Grada Pule

Tatjana Uzelac, dipl.ing.građ.

12.20 – 12.40

Ekološki urbani sustavi

Bruno Juričić, dipl.ing.arch.

12.40 – 13.00

Diskusija

13.30-14.30

RUČAK

16.00-16.20

Gradovi – prijatelji mora

Neven Iveša, dipl.ing.biol.

16.20 – 16.40

Sudionički modeli aktiviranja napuštenih gradskih prostora

Dušica Radojčić, dipl.pol.

16.40 – 17.00

Pauza

17.00 – 17.15

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama na primjer gradova u IŽ

IDA

17.15 – 17.35

Mobilni ekspertni timovi – pomoć JLS u izradi Strategija razvoja, Strategija prilagodbe klimatskim promjenama i Akcijskih planova za uspostavu održivog gospodarenja komunalnim otpadom

17.35 – 18.00

Financiranje EU

18.00 – 18.30

Diskusija

20.00

SVEČANA VEČERA

2.dan – UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM

 

PROGRAM

9.00 – 9.20

Što nakon donošenja Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO

Akcijski planovi

Sonja Polonijo, dipl.oec.

9.20 – 9-30

Burza otpada

Hrvatska gospodarska komora

9.30. – 9.50

Primjeri dobre prakse u upravljanju komunalnim otpadom u Trevisu

Contarina SpA

9.50-10.15

Pauza

10.15 – 10.35

Primjeri dobre prakse u upravljanju komunalnim otpadom u velikim gradovima u Italiji

Udine, A&T 2000 SpA,

11.35 – 12.00

Dimenzioniranje sortirnica i kompostana, planiranje sadržaja reciklažnih dvorišta

Koviljka Aškić, spec.oecoing.dipl.ing.kem.teh.

12.00 – 12.15

Županijski i regionalni centri za gospodarenje otpadom

12.15 – 12.35

Biorotori i klasične kompostane

::::::::::

12.35 – 13.30

Panel diskusija sudionika

14.00

Ručak

Poslije podne od 16.00 sati

Izlet:

Društveni centar Rojc

Trg Kralja Tomislava – kišni vrtovi

ŽCGO Kaštijun

Kotizacija: 1.400,00 kn uvećano za PDV 25%.

Prijave – popunjenu prijavnicu poslati na e-mail: ekoadria@ekoadria.hr