Kako postoji veliki interes za dodatnom izobrazbom komunalnog redarstva zbog niza propisa koji su u njihovoj nadležnosti POZIVAMO VAS NA SEMINAR KOJI ORGANIZIRAMO U CILJU BOLJE UČINKOVITOSTI U RADU KOMUNALNIH REDARA koji će se održati 21. 3. 2018. u Baškoj Vodi
.
Predavači na seminaru su osim djelatnika tvrtke Eko.-Adria i Učilišta Adria i voditelj službe komunalnog redarstva Grada Vodica gosp. Blagodar Španja i pročelnik Odjela za komunalnu djelatnost Grada Makarske gosp. Matko Lovreta.

Na seminaru ćete imati prilike naučiti kako napisati:
– optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka,
– obavijest stranci o počinjenju prekršaja i započinjanju prekršajnog postupka
– rješenje temeljem ZUP-u,
– zapisnike,
– rješenje o uklanjanju nezakonito odloženog otpada,
i druge dokumente vezane za nadzor i provođenje upravnog postupka, sa oglednim primjerima.

Seminar je namijenjen djelatnicima odjela za komunalno gospodarstvo u JLS, djelatnicima u jedinstvenim upravnim odjelima JLS-e, komunalnim redarima i komunalnim izvidnicima, djelatnicima komunalnih tvrtki koje se bave prikupljanjem komunalnog otpada a koji su zaduženi za nadzor nad provedbom Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO.

Za bilo kakve upite oko seminare obratite nam se na naš kontakt broj/e-mail.

 

21. 3. 2018.

PROGRAM

9.00 – 09.30

Prijava sudionika

09.30 – 10.15

Uvodna riječ organizatora

Prikaz zakonske regulative za postupanje komunalnog redarstva

10.15 – 11.00

Odluka o komunalnom redu – temelj za postupanje komunalnog redarstva

11.00 – 11.30

Pauza

11.30 – 12.30

Provedba upravnog postupka: očevid, zapisnik, rješenje

Pregled primjera iz prakse

12.30 – 13.30

Zajednički ručak

13.30 -14.30

Djelokrug rada komunalnog redarstva u smislu Zakona o gradnji i Zakona o građevinskoj inspekciji

14.30 – 15.30

Nadzor građenja te zahvati u prostoru koji nisu građenje i održavanje građevina

15.30 – 16.15

Upravni postupak obzirom na Zakon o građevinskoj inspekciji; provedba i suradnja s komunalnim poduzećem i inspekcijskim službama

16.15 – 16.30

Pauza

16.30 – 17.15

Postupanje komunalnog redarstva s obzirom na postupanje s otpadom

17.15 – 18.00

Diskusija, završetak seminara