Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.do 2022. godine usvojen je u siječnju ove godine i temelj je za izradu Planova gospodarenja otpadom JLS i JRS. S obzirom na ciljeve koje je potrebno ispuniti kao i na naknade koje će se plaćati kako na državnom tako i na lokalnom nivou zbog neispunjenja istih, potrebno je žurno izraditi Planove gospodarenja otpadom JLS i JRS usklađene s državnim planom, poštujući lokalne specifičnosti i financijske mogućnosti pojedinih lokalnih i regionalnih samouprava.

Cilj ovog seminara je ukazati na povezanost različitih dokumenata (planova, strategije i programa) i na potrebu izrade planova gospodarenja otpadom na način da to ne bude formalni, već provedbeni dokument. Planovi gospodarenja otpadom jedan su od temeljnih dokumenata za financiranje projekata iz Operativnog programa: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., proritetna os: Zaštita okoliša i održivost resursa.

I DAN, 23.02.2017.

 

PROGRAM

9.00 – 10.00

Prijava sudionika

10.00 – 10.15

Pozdravna riječ organizatora i otvaranje skupa

10.15 – 11.00

PGO – temeljni dokument za uspostavu održivog gospodarenja otpadom

11.00 – 11.45

Reciklažna dvorišta: varijantna rješenja

Film: Primjeri rada učinkovitih reciklažnih dvorišta u Italiji

11.45-12.00

Pauza

12.00-12.45

Akcijski planovi za ostvarenje jednogodišnjih ciljeva

12.45-13.30

Prostorno-planska dokumentacija: što je potrebno uvrstiti u prostorno planski dokument za uspostavu sustava održivog gospodarenja otpadom

14.00

Zajednički ručak

16.00-16.45

Sudjelovanje javnosti: građani – pasivni objekti ili aktivni dionici politika gospodarenja otpadom i zaštite okoliša

16.45-17.30

Odluka o komunalnom redu i komunalno redarstvo – neizostavne karike u sustavu uspostave održivog gospodarenja otpadom

19.00

Zajednička večera

 

II DAN, 24.02.2017.

 

9.00 – 9.45

Strateška procjena utjecaja općinskih dokumenata (planova, programa i strategija) na okoliš

  • kako propisno i efikasno provesti postupak strateške procjene utjecaja strategija, planova ili programa na okoliš
  • kako propisno provesti postupak strateške procjene u slučaju kada je strateški razvojni plan već usvojen

9.45 – 10.30

Suradnja komunalnih tvrtki i JLS: cjenici kao uvjet motiviranja korisnika

na izdvajanje vrijednih sirovina iz otpada

10.30 – 10.45

Pauza

10.45 – 11.30

Pripreme za izradu natječajne dokumentacije za izgradnju reciklažnih dvorišta -prijava na natječaj Operativnog programa: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i FZOEU

11.45 – 12.15

Rasprava i zatvaranje skupa

12.30

Zajednički ručak

 

Seminar će se održati u hotelu s četiri zvjezdice „Turistički centar Mirjana-Rastoke“ na adresi: D. Nikšić 101 u Slunju. Hotel je smješten u neposrednoj blizini grada Slunja, nekoliko minuta vožnje od prirodnog bisera Rastoke (malih Plitvica). Hotel raspolaže modernim i kvalitetno opremljenim sobama.

Cijena seminara: 1930,00 kn. Na cijenu se ne zaračunava PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost, čl.39. st.1.točka (i).
U cijenu su uključena dva zajednička ručka i večera.

Smještaj u hotelu nije uključen u cijenu.
Rezervaciju smještaja možete izvšiti na: info@mirjana-rastoke.com ili pozivom na broj: 047/787-205 i mob: 098 214 658

Za sudjelovanje na seminaru, potrebno je ispuniti prijavnicu najkasnije do 15. 02. 2017. Na temelju popunjene i dostavljene prijavnice, poslat ćemo Vam ponudu po kojoj se plaća naknada za kotizaciju.