Vlada Republike Hrvatske usvojila je na svojoj 15. sjednici 05.01.2017. godine Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (PGORH).

PGO temeljni je dokument za javljanje na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i Fondove EU – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

PGORH možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Temeljem našeg dugogodišnjeg iskustva u izradi Planova gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave (PGOJLS) pri izradi PGO Vaše JLS razradit ćemo i predložiti najučinkovitija rješenja za održivo gospodarenje otpadom kako biste u što kraćem roku postigli željene ciljeve i izbjegli plaćanje naknade za odlaganje količina otpada većih od zadanih za određeni period. Iz naših prijašnjih iskustva, uvidjeli smo potrebu za različitim rješenjima u gospodarenju otpadom ovisno o području na kojem se nalazi JLS, uvažavajući strukturu stanovništva i financijske mogućnosti JLS. U sklopu PGO JLS nudimo i izradu jednogodišnjih akcijskih planova sa detaljno razrađenim aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se dostigli zadani ciljevi.

Gospodarenje otpadom je kompleksna djelatnost i potrebna je dobra suradnja JLS i komunalnih tvrtki, ali preduvjeti u smislu zakonskih akata (Odluka o komunalnom redu, Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, …) odgovornost su JLS.

Tvrka Eko.-Adria d.o.o. pomoći će Vam da uskladite aktivnosti JLS i komunalnih tvrtki, kao i nevladinih udruga.