hires-1024x1018

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2023. trebao bi stupiti na snagu početkom 2017. godine. Kako je svaka jedinica lokalne samouprave (JLS) prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) u obvezi izrade Plana gospodarenja otpadom (PGO) u skladu s novim Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, tvrtka Eko.-Adria d.o.o. nudi Vam uslugu izrade novog PGO kvalitetno i povoljno, uvažavajući sve specifičnosti pojedine JLS.

Planove je potrebno izraditi što prije jer su isti preduvjet za javljanje na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i povlačenje sredstava iz EU fondova za unaprjeđenje postojećeg sustava gospodarenja otpadom. Također, kako je u tijeku donošenje proračuna za narednu godinu, potrebno je na vrijeme planirati izradu navedenog dokumenta.

Za bilo kakve upite kontaktirajte nas putem e-maila ili telefonskim putem.

Listu svih jedinica lokalne samouprave s kojima smo surađivali po pitanjima PGO pogledajte na stranici s našim referencama.