Poštovani, organiziramo odlazak na sajam ECOMONDO – jedan od najvećih sajmova u Europi koji je vezan za zelene tehnologije i proizvode.

Na sajmu možete sudjelovati na predavanjima i okruglim stolovima o održivom gospodarenju otpadom, možete naći ideje i partnere za pokretanje proizvodnje iz otpada, možete naći dobavljače proizvoda kojih nedostaje na našem tržištu ( uredski materijal iz recikliranog papira, kompostabilne materijale za široku potrošnju), možete naći kupce za vaše sekundarne sirovine, možete se upoznati sa novim trendovima u zaštiti okoliša!

Nudimo Vam stručno vodstvo na sajmu!
Više o sajmu pogledajte na: www.ecomondo.com

Za dodatne informacije obratite nam se putem e-maila ili telefonskim putem.