Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je u svrhu praćenja provedbe legislative u području zaštite okoliša u RH tijekom srpnja i kolovoza 2016. prikupljala podatke putem Upitnika od jedinica lokalne samouprave.

Jedinice lokalne samouprave dostavljale su podatke o statusu realizacije obveza propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a rezultati provedenog istraživanja dostupni su na sljedećem linku