SAVJETOVANJE U ZAŠTITI OKOLIŠA

VODEĆA TVRTKA U POSLOVIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Eko Adria - Misija i Vizija

Eko-Adria d.o.o. je tvrtka koja pruža cjelovitu uslugu sa područja zaštite okoliša.

Naš stručni tim nudi usluge koje su prilagođene potrebama naših komintenata kao što su:

 • Izrada Elaborata zaštite okoliša
 • Izrada Elaborata gospodarenja otpadom
 • Izrada Planova gospodarenja otpadom
 • Savjetovanje pri postupanju s otpadom i kemikalijama
 • Savjetovanje pri vođenju e-ONTO očevidnika
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša (ROO)
 • Uspostava cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom za JLS
 • Izrada Odluka o komunalnom redu i Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
 • Izrada Operativnih planova interventnih mjera u slučaju izvanrednog događaja
 • Provođenje savjetovanja po raznim pitanjima zaštite okoliša
 • Provođenje edukacija i radionice vezanih uz gospodarenje otpadom i komunalno redarstvo

Ponosni smo na rezultate koje su postigli naši komintenti, a koji se odnose na zaštitu okoliša!!!

Obratite nam se s povjerenjem!!

Izdvojene novosti

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER

SAZNAJTE PRVI SVE BITNE EKO ADRIA NOVOSTI