Seminar “Izazovi u radu komunalnog redarstva u JLS”

Komunalno redarstvo provodi nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnom redu JLS. Seminar smo organizirali iz razloga što je komunalnim redarima zbog nedostatne standardizacije poslova znatno otežano snalaženje u brojnim zakonskim propisima po kojima postupaju. Ovim seminarom prikazat će se djelokrug rada komunalnog redarstva te alate i…

Rezultati provedenog istraživanja o statusu realizacije obveza JLS-a propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je u svrhu praćenja provedbe legislative u području zaštite okoliša u RH tijekom srpnja i kolovoza 2016. prikupljala podatke putem Upitnika od jedinica lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave dostavljale su podatke o statusu realizacije obveza propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a rezultati provedenog istraživanja dostupni su na sljedećem…