SEMINAR: IZRADA CJENIKA ZA JAVNU USLUGU PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA – Pula

Seminar namijenjen direktorima i djelatnicima trgovačkih društava koja pružaju javnu uslugu prikupljanja MKO i BKO, pročelnicima JLS odgovornima za upravljanje komunalnim sustavom. Kao što vam je poznato, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) u članku 169. navedeno je: »(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će…