Donošenjem novog Zakona o komunalnom gospodarstvu i slijedom toga nastale obveze donošenja Odluke o komunalnom redu i drugih pripadajućih i srodnih odluka, prilika je da se u potpunosti uredi održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.
Komunalni redari dobili su dodatne ovlasti za postupanje Izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakonom o sprječavanju svjetlosnog onečišćenja, Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od buke. Za obalni dio RH vrlo je važno postupanje komunalnog redarstva na pomorskom dobru, odnosno mogućnosti uredovanja na pomorskom dobru.

          Naši predavači imaju dugogodišnje iskustvo u radu vezanom za komunalno redarstvo i komunalno gospodarstvo pa je seminar prilika za rješavanje konkretnih primjera iz prakse. Seminar je namijenjen komunalnim redarima koji su tek započeli s radom ali i onima sa dugogodišnjom praksom i cilj nam je da na ovom seminaru u vidu radionice, rješavamo probleme s kojima se komunalni redari susreću u praksi.

Seminar/radionicu će voditi:

  • Koviljka Aškić, univ.spec.oecoing, Direktorica u Eko.-Adria d.o.o.
  • Matko Lovreta, dipl. iur., Pročelnik upravnog odjela za komunalnu djelatnost Grada Makarske
  • Blagodar Španja, bacc.admin.publ., Voditelj Odsjeka komunalnog redarstva Grada Vodica

 

 

16. 4. 2019.

PROGRAM

8.30 – 9.00

Prijava sudionika

9.00 – 9.30

Prikaz zakonske regulative za postupanje komunalnog redarstva

9.30 – 10.15

Opći akti koji se donose temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu

– preduvjeti za učinkovito postupanje komunalnog redarstva

10.15 – 10.35

Pauza

10.35 – 11.30

Prekršajni zakon

11.30 – 12.00

Postupanje i ovlasti komunalnog redara na pomorskom dobru

12.00 – 13.00

Pauza

13.00 – 14.00

Primjena Zakona o općem upravnom postupku

14.00 – 16.00

Rješavanje primjera iz prakse

(obavijest o počinjenom prekršaju, obrazac optužnog prijedloga, zapisnik o očevidu, obrazac obveznog prekršajnog naloga, rješenja – buka, nepropisno odbačen otpad, rušenje objekta, rješenje o izvršenju, rješenje o obustavi izvršenja, rješenje o troškovima izvršenja, rješenje o novčanoj kazni, rješenje o upravnoj mjeri, očitovanje na zapisnik…)

 


Lokacija održavanja: HGK, Županijska komora Split, Obala Ante Trumbića 4, 21000 Split Zagreb

Vrijeme održavanja: 16. 4. 2019. (utorak)

Cijena kotizacije: 1.700,00 kn + PDV

Postupak prijave: ispunjenu prijavnicu poslati na e-mail: ekoadria@ekoadria.hr

Preuzmi prijavnicu za seminar 16.4.2019. Split

Postupak plaćanja: po ispunjenoj prijavnici poslati ćemo ponudu temeljem koje možete izvršiti uplatu kotizacije. Kotizacija se plaća na račun PBZ, IBAN: HR4223400091110326172.